Reglament

Article 1
El dia 12 de novembre de 2022 l’Associació Via Annia amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries organitza la 8a. Edició de Centuria Trail

Article 2
La cursa es disputarà sobre 2 recorreguts diferents: 15km i 25km

Article 3
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de ser menor d’edat, és necessària l’autorització expressa del tutor i que aquest podrà firmar al recollir el dorsal.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i cal que disposi d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L’organització no es fa responsable dels accident que puguin patir els participants, és per això que els corredors no federats han de contractar l’assegurança d’accidents. No es permet córrer amb gos.

Article 4
La sortida es donarà al nucli de Sant Pau de Segúries
08:45 Sortida Gladius
10:15 Sortida Scutum

Talls horaris
· Gladius Tall Control Horari 16.2km 12:20


Tancament meta
Gladius 25km 14:45
· Scutum 15km 13:15

Entrega de trofeus
12:30 S’estableix una única categoría per sexe (Homes i dones) per a cada cursa.

En cap cas es permetrà correr la cursa sense pitrall.
El recorregut del circuit está degudament senyalitzats i hi ha avituallaments.

Article 5
El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

Article 6
Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova (es considera que poden ser un al•licient i un repte més a superar), malgrat tot l’organització es reserva el dret de variar el recorregut si la integritat dels participants corre perill.

Article 7
S’estableixen les categories següents:
Masculina popular, podis i premis per als 3 primer homes
Femenina popular, podis i premis per a les 3 primeres dones
Podrà sol•licitar-se document acreditatiu de l’edat.

Article 8
El participant té el deure de conèixer les característiques de la cursa.
L’organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els atletes puguin patir.
Tota persona que desobeeixi la normativa de l’organització serà retirarà de la classificació oficial.
El fet d’inscriure’s implica l’acceptació del present reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complert i respectar els participants i el personal implicat en l’organització.

Article 9
Les classificacions es faran públiques a la web de la cursa.

Article 11
L’organització disposa d’un servei d’ambulància.

Article 12
Es desqualificarà:
Qualsevol atleta que presenti un mal estat físic manifest.
Tot atleta que no realitzi el recorregut complert.
Tot atleta que no porti el material obligat per l’organització.
L´atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
L´atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat en l´article 13 del present reglament.
L’atleta que llenci recipients o brossa en el recorregut de la prova.

Article 12
L’organització no acceptarà cap tipus de reclamació. Després de l’entrega de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova. Tanmateix es podran fer les reclamacions oportunes relacionades amb la competició al Director de cursa.

Article 13
L’organització declina tota responsabilitat quant als diferents perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. La inscripció a la cursa implica l’assupmció per part de l’atleta de la declaració següent: “Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, so, vídeo i qualsevol altre mitjà i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica”.
La interpretació del present reglament i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.

Article 14
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes.